การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามทรรศนะของพระภิกษุสามเณรในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The opinion of monks and novices on Sangha administration in Thungsong district, Nakhon Si Thammarat province /

ผู้แต่ง
พระสุทธิพันธ์ อาทโร (จันทรมาศ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 ส773ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ท) 172 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.