การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามทรรศนะของพระภิกษุสามเณรในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The opinion of monks and novices on Sangha administration in Thungsong district, Nakhon Si Thammarat province /

ผู้แต่ง
พระสุทธิพันธ์ อาทโร (จันทรมาศ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1