การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวกูฏทันตสูตรในจังหวัดพัทลุง = Economic and Social Development According to Kutdanta Sutta in Patthalung Province /

ผู้แต่ง
นาที รัชกิจประการ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 338.9 น466ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฎ, 133 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.