การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด = Good governance-based administration of Tambon Pho Thong administration organization, Pho Thong district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
สุรเมธ ทองด้วง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ส845ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 161 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.