การดำเนินชีวิตตามหลักวุฑฒิธรรม 4 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Way of Life Based on Vuddhidhamma Principle of Students in Nakhon Si Thammarat Jaruspichakorn College of Technology

ผู้แต่ง
พระครูปลัดนิกร อินฺทโชโต (แย้มเยื้อน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 น541ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ถ, 146 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.