การนำหลักจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด = Applicability of Ethical Rules to Police Officers' Duty Performance at Pho Chai to Police Station Pho Chai District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
วิเชียร จันทชำนิ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.23 ว559ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฏ, 143 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.