การบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการตามทัศนะของประชาชน ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ = People's Attitudes Toward Management With Good Governance of Adminitration Monk in Tambon Nongluang, Nonnarai District, Surin Province /

ผู้แต่ง
พระครูศรีปริยัติวราภรณ์ จิตฺตสาโร (สีทอง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.366 ศ225ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฒ), 175 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.