การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร = Resident's participation in carrying out work of yasothon municipality Yasothon province /

ผู้แต่ง
สุธา บรรตานึก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ส784ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 127 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.