การจัดเก็บภาษีตามทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' attitudes toward levying taxes in the authorized area of Tambon Sa Nok Kaew administration organization, Phon Thong district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
ปรมาภรณ์ แสงอรุณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 336.2 ป169ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 118 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.