การดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขของผู้ปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = The happy living of Dhamma practitioners according to principles of Theravada Buddhist philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาสุธน ยสสีโล (ผลชอบ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส782ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 251 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.