การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Community committees' participation in Tambon Suwannaphum municipality's local development in Suwannaphum district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
แสงทอง เกศามา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.14 ส961ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 130 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.