การมีส่วนร่วมของประชาคมในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = Communities' participation in proceeding with infrastructure of Tambon Dong Daeng municipality, Chaturaphak Phiman district, Roi Et province /

ผู้แต่ง
ปฏิวัติ วงค์ศักดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.34 ป139ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 134 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.