ศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นำของสารีบุตร = An analytical study of venerable's Sariputta's leadership /

ผู้แต่ง
พระครูปลัดกมลภูริณัฐ จนฺทสุวณฺโณ (ชูชาติ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30921 ก131ศ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ซ, 97 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.