การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์โดยอาศัยกระบวนการการแก้ปัญหาเรื่อง การคูณและการหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 โรงเรียนเมืองเอกศึกษา จังหวัดปทุมธานี = The Mathematical Instruction Which Emphasize on Mathematics Application by Problem Solving Process on Multiplication and division for Phrathom Suksa 3 Students at Muang-Ake Suksa Primary School in Pathumtani Province /

ผู้แต่ง
สมเกียรติ บุตรโยจันโท
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.7 ส232ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ฌ, 216 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.