การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์โดยอาศัยกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องเศษส่วนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ = The Learning Management With an emphasis on an Application of Mathematics through Using the Problem Solving Process in Learning About Fraction and Decimal For Mathayom-Suksa I Students at Chaiyaphumphak-Deechumphol Shool /

ผู้แต่ง
วอระพัน อัครทวีทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.7 ว-ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ฌ, 158 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.