225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 959.35 ส473 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
399 หน้า : ภาพประะกอบสี ; 30 ซม.