การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก จังหวัดกาฬสินธุ์ = Participation in the Education Administration of Watsimnago Ecclesiastical Secondary School At Kalasin Province /

ผู้แต่ง
พระพลมา ถามวโร (มะโนขันธ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 พ441ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฌ, 194 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.