รายงานการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำหรับการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเอกชน = The Strategy Of Using Information Technology And Communication (ICT) For Competition of Privte Universities

ผู้แต่ง
สุพล พรหมมาพันธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1