การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด = Educaitonal Managements For Pre-School Children At Preschool Child Development Centres in Roi Et Province's Chang Han District /

ผู้แต่ง
นันทิยา ไชยโสภา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 น431ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ช, 109 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.