การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล = The change management and education quality assurance system for excellent performance at Mahidol university

ผู้แต่ง
กฤษณี เสนาเก่า
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.26 ก283ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ก-ฌ, 151 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.