การนับถือพระพุทธศาสนาของลาวโซ่งในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม = The Belief in Buddhism of Laosong People in Kampaengsan District, Nakornpathom Province : Analytical Study

ผู้แต่ง
พระวิโรจน์ ญาณสมฺปนฺโน (หลวงสิทธิ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3 ว711ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
Physical description
ช, 138 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.