การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ = People's participation in performmance of local administrative organization in Sanom district, Surin province

ผู้แต่ง
พระเกษมศักดิ์ สิริธมฺโม (แสนสุข)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 พ321ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
ต, 163 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.