การพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนแนวพระพุทธศาสนา = Public mind development among the youths in Buddhist approach

ผู้แต่ง
ประทีป จินงี่
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ป277ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
ถ, 459 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.