การดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขของผู้ปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = The happy living of Dhamma practitioners accoding to principles of Theravada Buddhist philosophy

ผู้แต่ง
พระมหาสุธน ยสสีโล (ผลชอบ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 พ358ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
ฒ, 251 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.