การพัฒนาเกษตรเชิงอุตสาหกรรมชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = Development of community industrialization agriculture according to Buddhist doctrines and sufficiancy economy philosophy

ผู้แต่ง
สมบัติ ภู่ตระกูล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 630.7 ส254ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
ฐ, 305 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.