การเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา = Creation of right value according to Buddhist approach /

ผู้แต่ง
โสภณ บัวจันทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 306 ส979ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
ฑ, 230 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.