การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = Solving the global warming with principles in Theravada Buddhist philosophy

ผู้แต่ง
แม่ชีราตรี สมพินิจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.7387 ม852ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
ฎ, 238 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.