การฝึกจิตเพื่อควบคุมและพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา = Mental training for controlling and developing oneself in Buddhism /

ผู้แต่ง
ศิริพร บุญชัยเสถียร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ศ463ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
ด, 381 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.