การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 = Operations of systems for caring and assisting secondary school students at Samkhathahatyao Wuthaya school attached to secondary education service office 27

ผู้แต่ง
กัญญารัตน์ โทดา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.7 ก383ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
ฎ, 82 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.