การประเมินผลโครงการ : หลักกาและการประยุกต์ /

ผู้แต่ง
สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1