การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม = Administration of pre-school child centre attached to Tambon Hua Rua administrative organization in Wapi Pathum district, Mahasarakham province /

ผู้แต่ง
สุภาพ หลาบคำ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ส838ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ฐ), 111 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.