การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความผูกพันของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = An Environmental Management Effecting the Relationship of Students, Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
ธีระโชตติกุล ยาวยืน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.6 ธ663ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ฌ), 148 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.