การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ตามทัศนะของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา = Pre-Primary Education Management Under Erawan Department of Local Government, Loei Province in the Opinions of Administration and Teachers /

ผู้แต่ง
นงค์ลักษ์ ศรีบุญเรือง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 น133ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ณ), 164 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.