การบริหารการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนในกลุ่มเบญจพัฒน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 = Evaluation Administration at Preschool level in School of Benjaphat Group Attached to Elementary School Service Office 2 /

ผู้แต่ง
บาหยัน นวลกระสังข์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.12 บ295ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ฎ), 132 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.