การตัดสินใจเลือกสถานศึกษาระดับปฐมวัยของผู้ปกครองในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Guardian's Decision Making in Selecting the Preschool Children School in Pong Yeang Sub-District, Mae Rim District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
รสริน เทพยศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.21 ร176ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ฏ), 113 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.