การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอเอราวัณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ตามทัศนะของผู้บริหารและครู = Primary School Academic Administration in Erawan Primary Education School Area in the Opinions of Administrators and Teachers /

ผู้แต่ง
อำพร จันทนาม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 อ689ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ฏ), 113 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.