การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 = The Participation of School Board Affecting the Management Schools Under the Office of Nakhon Pathom Educational Service Area 2 /

ผู้แต่ง
วราภรณ์ อินต๊ะปัญญา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ว321ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ซ), 125 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.