การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = An Application of the Four Principles of Itthipada to the Educational Administration of Kalasin Buddhist College, Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
อาทิตยา จุฬาเสรีกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378.07 อ621ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฐ), 137 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.