สภาพและปัญหาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย = Conditions and the Operation of Child Development Centerlocal Administration Organizations in Phuluang District Loei /

ผู้แต่ง
สุนันทา สาลีอาจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ส816ส 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ณ), 249 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.