การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาตามทัศนะของครูต่อผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) = Teacher's Requirements for the Administration of Basic Education by the Director of the Yodhin Burana School 2 (Suwarnasuddharam) /

ผู้แต่ง
สุทธิพงศ์ บุราณเศรษฐ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.14 ส773ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ซ), 66 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.