การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวพุทธธรรม = Solution of Family Violence According to Buddhist Doctrine /

ผู้แต่ง
วสมน ทิพณีย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30136 ว358ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ณ), 304 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.