การพัฒนาศักยภาพศาสนทายาทด้านการศึกษาตามแนวพุทธธรรม = Development of Educational Potential of Buddhist Followers According to Buddhist Doctrine /

ผู้แต่ง
พระมหาวิชัย ธมฺมวิชโย (แสนทวีสุข)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3175 ว539ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฏ), 235 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.