บูรณาการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้ = Integration of Buddhist Ceremony with Knowledge Management /

ผู้แต่ง
พระมหาเศกสิทธิ์ รตนโมลี (แก้วหาวงศ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3138 ศ845บ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฐ), 233 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.