การจัดการเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ และการจัดทำบัญชีครัวเรือนของครูบัญชีอาสา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี = Network Management for Learning and Household Accounting of Volunteer Account Teacher, Udon Thani Cooperation Auditing Office /

ผู้แต่ง
จารุวรรณ มาลาศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.43 จ337ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ด) 216 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.