การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร = Local Political Participation of People in Sub-District, Administrative Organization in Akar Am Nuai District, Sakon Nakhon Province /

ผู้แต่ง
พระอำนาจ อธิมุตฺโต (จันทะยา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.042 อ686ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฐ) 179 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.