กระบวนการขององค์ฌานในพระพุทธศาสนา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ = The Process of Jhana Factors in Buddhism : An Analytical Study /

ผู้แต่ง
พระมหาลือชา หิตภทฺโท (วิทิตภัทรภาคย์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ล518ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ญ) 140 หน้า ; 30 ซม.