การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปกครองคณะสงฆ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร = An Application of Good Governmence in Sangha's Government in Area of Thawiwatthana Bangkok /

ผู้แต่ง
บัญชายุทธ์ อังคะนาวิน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 บ253ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ญ) 233 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.