บทบาทการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดยโสธร = Sangkha Affairs Administrative Role of Monk's Sangkha Affair in Yasothon Province /

ผู้แต่ง
พระอาคม อิทธิญาโณ (แก่นจำปา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 อ591บ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ต) 160 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.