การนำหลักมิตรแท้ 4 ประการไปใช้ในการคบเพื่อนของนักเรียนโรงเรียนวัดปัจจันตาราม ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Students' Implementation of Suhadamitta Principles in Choosing Friend, Wat Pajjantaram School, Mueang District, Samutsakhon Province /

ผู้แต่ง
พระสามารถ ฐิติสโล (ชุ่มใจ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส654ก 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ต) 133 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.