บทบาทพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ในภาคใต้ = The Role of Kammatthana Monks Venerable Mun-Bhuridatto's Followers in Southern Thailand /

ผู้แต่ง
พระกัมมัฏฐาน ปวตฺตโน (ยุติมิตร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ก393บ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ญ) 224 หน้า : ภาพ ; 30 ซม.