การแก้ไขปัญหาโลกร้อนแนวพุทธ = Solution of Global Warming Crisis in Buddhist Perspectives /

ผู้แต่ง
ประยงค์ อ่อนตา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.31177 ป362ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฑ) 345 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.